Due diligence

Prawnicy Kancelarii świadczą usługi związane z przygotowaniem specjalistycznych audytów prawnych niezbędnych przed dokonaniem transakcji zakupu przedsiębiorstwa. W ramach tych usług dokonujemy kompleksowej oceny całokształtu działalności danej jednostki, badamy dokumentację wewnętrzną, tytuły prawne, umowy handlowe, badamy stan spraw sądowych, egzekucyjnych i administracyjnych i na bazie zebranych informacji sporządzamy wnioski końcowe, pozwalające naszym klientom na podjęcie decyzji biznesowej.

Dokonujemy identyfikacji ryzyk i potrzeb prawnych na bazie przekazanej dokumentacji, informując na bieżąco o nowych regulacjach prawnych, ich konsekwencjach prawnych i skutkach pozaprawnych.