Obsługa prawna firm

Potrzebujesz bieżącej pomocy prawnej firmy? Oferujemy dostosowaną do potrzeb i branży naszego klienta  stałą obsługę prawną w ramach miesięcznej obsługi prawnej rozliczanej godzinowo. W ramach szeroko pojętego doradztwa prawnego oferujemy dokonujemy oceny i identyfikacji ryzyk i potrzeb przedsiębiorcy. Informujemy o nowych regulacjach prawnych, ich skutkach dla działalności. Dostosujemy zakres naszej obsługi prawnej oraz jej koszt do charakteru i wymogów działalności gospodarczej oraz branży, w której działacie.

Proponujemy różnorakie sposoby rozliczenia usług świadczonych przez nas w ramach obsługi prawnej: ryczałt miesięczny obsługi z określeniem jego wysokości i ilości godzin w jego ramach; ryczałt