prawo kontraktoweWalczymy w imieniu naszych klientów o jak najwyższe odszkodowania bez względy na oczekiwaną ich wysokość i na podstawę prawną ich dochodzenia, na etapie postępowania przedsądowego i sądowego.

Pomagamy uzyskać rekompensatę za błąd w sztuce lekarskiej, za uszczerbek na zdrowiu, zadośćuczynienie w związku wypadkiem komunikacyjny, wypadkiem w pracy czy też w związku ze śmiercią osoby bliskiej.