Prawo umów handlowych

Otrzymałeś projekt umowy/kontraktu do zaakceptowania i podpisania? Masz zamiar uczestniczyć w skomplikowanych negocjacjach przed podpisaniem ważnego kontraktu? Zdajemy sobie sprawę, iż dobrze skonstruowana umowa, odpowiadająca oczekiwaniom stron, to połowa sukcesu przy ewentualnej sytuacji konfliktowej, której nie można przecież wykluczy.

Dlatego też naszym klientom oferujemy usługi w takich kwestiach jak zawieranie, wykonywanie, a także z rozwiązywanie umów cywilnoprawnych, w tym w szczególności: przygotowujemy i opiniujemy projekty umów oraz wspomagamy klienta w procesie negocjacji warunków umowy, uwzględniając m.in. problematykę praw autorskich, doradzamy w trakcie wykonywania umów i w zakresie rozwiązywania sporów powstałych w toku ich realizacji, opiniujemy i doradzamy przy wyborze scenariusza rozwiązania umowy, przygotowujemy i weryfikujemy wzorce umowne znajdujące zastosowanie do sprzedaży towarów i świadczenia usług w obrocie z konsumentami.

Przy opracowywaniu dokumentacji umownej wskazujemy optymalne rozwiązania kontraktowe w celu zabezpieczenia interesów naszych klientów oraz zwracamy uwagę na ryzyka związane z negocjowanymi umowami.