Spory sądowe

przesłuchanie świadkaZapewniamy pomoc prawną we wszelkiego rodzaju postępowaniach przed sądami powszechnymi oraz administracyjnymi, przed Sądem Najwyższym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym, organami administracji publicznej. Wspieramy naszych klientów w sprawach spornych, w negocjacjach. Poza kwestiami biznesowymi pomagamy w podjęciu kluczowych decyzji osobistych związanych ze sprawą rodzinną lub spadkową, a także rozwodową czy o podział majątku dorobkowego.
Reprezentujemy Klientów w sprawach związanych z odpowiedzialnością zawodową przed organami dyscyplinarnymi samorządów zawodowych.