Windykacja należności

Masz problem z nierzetelnym kontrahentem? Potrzebujesz szybkiej i skutecznej windykacji należności? Oferujemy naszych klientom obsługę windykacji długów od momentu fazy przedsądowej, poprzez postępowanie sadowe i egzekucyjne, w ramach którego współpracujemy z zaprzyjaźniona kancelaria komornicza.

W ramach ścigania należności od dłużnika wykorzystujemy wszelkie informacje uzyskane od naszego klienta oraz informacje uzyskane w ramach postępowania, celem jak najlepszego przygotowania materiału dowodowego dla postępowania karnego przeciwko dłużnikowi. Czy to dotyczącego przestępstwa oszustwa czy tez udaremnienia egzekucji lub tez przywłaszczenia mienia. Tam gdzie zawodzi droga cywilna, egzekucja okazuje się bezskuteczna, wykorzystujemy wszelkie inne aspekty sprawy by sprawić, aby dłużnik wywiązał się z zobowiązania. Mamy świadomość tego, iż dłużnicy, a przynajmniej niektórzy nauczyli się żyć mając na plecach komornika, wiec uderzamy w ich najczulszy punkt, wolność, bezpieczne wykonywanie działalności gospodarczej.