Staramy się być otwarci na oczekiwania Klientów co do systemu rozliczeń z klientami. Sposób określenia przez Kancelarię wynagrodzenia za świadczone usługi każdorazowo dostosowany jest do specyfiki Klienta, jego potrzeb i zakresu usług zleconych Kancelarii. Swoim Kontrahentom proponujemy kilka sposobów ukształtowania zasad współpracy:

#1  model oparty na stawce ryczałtowej

Wysokość wynagrodzenia ryczałtowego uzależniona jest od zakresu oczekiwanego  obsługi prawnej oraz nakładu pracy. Ustalona kwota rozliczana jest w ramach miesiąca kalendarzowego i pozostaje niezmienna, bez względu na ilość pracy prawników Kancelarii.

#2 model oparty na stawce godzinowej

Wysokość wynagrodzenia w ramach powyższego modelu ustalana jest wspólnie z Klientem, uwzględnia stopień skomplikowania sprawy, czas trwania postępowania lub pracy nad zleceniem.

#3 model oparty na wynagrodzeniu kwotowym

Model powyższy oparty jest na określeniu z góry wynagrodzenie za prowadzenie sprawy lub obsłudze Klienta w określonym zakresie od momentu podpisania umowy do momentu zakończenia  sprawy bądź zakończenia usług, bez względu na ilość czasu oraz zakresu pracy prawników Kancelarii w tym zakresie.

#4 model oparty na wynagrodzeniu mieszanym ryczałtowo- godzinowym

Wysokość wynagrodzenia w ramach powyższego modelu uzależniona jest od zakresu oczekiwanej obsługi prawnej oraz nakładu pracy prawników w ramach zlecenia. Ustalona kwota wynagrodzenia w ramach miesiąca kalendarzowego jest stała, a w razie przekroczenia limitu godzin każda kolejna godzina doliczana jest do miesięcznego rozliczenia wg ustalonej stawki.

#5 model oparty na wynagrodzeniu success fee

Wysokość wynagrodzenia oparta jest na wynagrodzeniu uzależnionym od wyniku sprawy i jest ona  określona procentowo w stosunku do wartości przedmiotu procesu. Model ten stosowany jest w określonej kategorii spraw oraz w postępowaniach prowadzonych w stosunku do określonej grupy podmiotów, do których kierowane jest dane roszczenie.

#6 model oparty na wynagrodzeniu mieszkanym kwotowym i succes fee

Model wynagrodzenia oparty na określeniu wynagrodzenia kwotowego wstępnego, wpłacanego przez Klienta przy zleceniu prowadzenia sprawy oraz określeniu wysokości procentowej wynagrodzenia success fee płatnego po zakończeniu postępowania w stosunku do kwoty uzyskanej od przeciwnika procesowego.