Prawo rodzinne

08kPotrzebujesz pomocy prawnej w sprawach związanych z prawem rodzinnym? Prawnicy Kancelarii pomogą Ci w sprawach:

związanych z zawarciem oraz ustaniem małżeństwa:

– spraw o rozwód i separację
– spraw związanych z podziałem majątku wspólnego
– zawierania majątkowych umów małżeńskich

związanych z ustaleniem kontaktów rodziców z dziećmi:

– wniosków o uregulowanie kontaktów z dziećmi
– prowadzenie spraw z zakresu egzekucji kontaktów z dziećmi w kraju i za granicą

związanych z pokrewieństwem i powinowactwem:

– sporządzenie powództw o ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa
– przygotowywaniem i reprezentacją w sprawie o alimenty, o podwyższenie, obniżenie alimentów
– prowadzenie spraw z zakresu władzy rodzicielskie